Forever™ Essential Oils Defense

Anbefalt kundepris 341 kr

Art. nr 510

Volum 15 ml

En varmende blanding

Forever™ Essential Oils Defense byr på en utsøkt, balansert kombinasjon av kryddernellik, appelsin, kanel, rosmarin, virak, eukalyptus og einebær.

 

For hvem?

Dufter påvirker oss alle, og ved å velge duft etter smak og anledning kan du selv påvirke hvordan. Forever™ Essential Oils Defense har en duftblanding som oppleves varmende, effektfull og styrkende – en duft som verdsettes av de fleste og passer ekstra bra når du vil ha en ekstra boost.

Eterisk olje

Mange vekster produserer duftende essenser som kan trekkes ut fra ulike deler av planter og trær. Disse essensene har en naturlig funksjon, som for eksempel å tiltrekke seg viktige insekter for pollinering. Eteriske oljer er nettopp disse essensene i høykonsentrert form med sterk duft. 

Varm, krydret og effektfull

I Forever™ Essential Oils Defense finner vi en herlig blanding av essenser. Lekker kryddernellik, frisk og søt appelsin, krydret kanel og urteinnslag fra rosmarin er her forent med friskhet fra eukalyptus og einebær samt varme tretoner fra virak.

En styrkende følelse

Duftblandingen i Forever™ Essential Oils Defense har en sammensetning som oppleves varmende, styrkende og effektfull.

Hva er aromaterapi?

Aromaterapi er en lære med urgamle tradisjoner der eteriske oljer brukes til å styrke velværet vårt. De eteriske oljene kan med fordel brukes som romduft.

Ingredienser 

Citrus Aurantium Dulcis (appelsin) Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (kryddernellik) Bud Oil, Cinnamomum Zeylanicum (kanel) Bark Extract, Rosmarinus Officinalis (rosmarin) Leaf Oil, Eucalyptus Citriodora (eukalyptus) Leaf Oil, Juniperus Communis (einebær) Fruit Oil, Boswellia Carterii (virak) Gum Oil

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.

Instruksjoner

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en varmende romduft.

FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege. Ikke fremkall brekninger.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.