Forever™ Essential Oils Lavender

Anbefalt kundepris 331 kr

Art. nr 506

Volum 15 ml

Fred, ro og avslapping

Eterisk olje med fantastisk duft av lavendel. Innledes friskt, fruktig og urteaktig for deretter å gå over i en mykere, klassisk blomstret og bittersøt tone.

 

For hvem?

Dufter påvirker oss alle, og ved å velge duft etter smak og anledning kan du selv påvirke hvordan. Lavendel oppleves som beroligende og avslappende – en duft som verdsettes av de fleste og passer ekstra godt når du vil unne deg litt avkobling.

Eterisk olje

Mange vekster produserer duftende essenser som kan trekkes ut fra ulike deler av planter og trær. Disse essensene har en naturlig funksjon, som for eksempel å tiltrekke seg viktige insekter for pollinering. Eteriske oljer er nettopp disse essensene i høykonsentrert form med sterk duft. 

Beroligende lavendel

Forever Essential Oils Lavender utvinnes av lavendel som dyrkes og høstes i Bulgaria, der ideelle vekstforhold gir oss lavendelolje av høyeste kvalitet. Bruken av lavendel kan spores tilbake gjennom århundrene, til antikke romerske og greske tekster og bibelen, der den sammen med aloe, krydder og urter ble brukt til å forberede templene for religiøse seremonier. Siden den gang har lavendel fortsatt sin seiersgang over hele verden.

Beroligende og avslappende

Lavendel er en allsidig duft som gjør nytte i nesten alle sammenhenger, og som de fleste liker og tåler. Den er for eksempel en av få blomsterdufter som går hjem hos mennene.

Hva er aromaterapi?

Aromaterapi er en lære med urgamle tradisjoner der eteriske oljer brukes til å styrke velværet vårt. De eteriske oljene kan med fordel brukes som romduft.

Ingredienser 

Lavandula Angustifolia (lavendel) Flower Oil (EF: 289-995-2)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.

Instruksjoner

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en rolig og harmonisk romduft. Passer også fint i en duftpute i lintøyskapet.

FARE. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.