Forever™ Essential Oils Peppermint

Anbefalt kundepris 230 kr

Art. nr 508

Volum 15 ml

Oppfriskende og energisk duft

Eterisk olje med peppermynte som byr på en kjølig og frisk mynteduft med en behagelig sødme i bunnen.

 

For hvem?

Dufter påvirker oss alle, og ved å velge duft etter smak og anledning kan du selv påvirke hvordan. Peppermynte oppleves som oppfriskende, stimulerende og kjølende – en duft som verdsettes av de fleste og passer ekstra godt når du vil føle deg på topp.

Eterisk olje

Mange vekster produserer duftende essenser som kan trekkes ut fra ulike deler av planter og trær. Disse essensene har en naturlig funksjon, som for eksempel å tiltrekke seg viktige insekter for pollinering. Eteriske oljer er nettopp disse essensene i høykonsentrert form med sterk duft. 

Kvikk peppermynte av høyeste klasse

Forever Essential Oils Peppermint utvinnes av planter som er dyrket og høstet på gårder som ligger ved foten av Himalaya i India, der klimaet og jorden gir virkningsfull peppermynte av høyeste kvalitet. Bruken av peppermynte går helt tilbake til de antikke romerske og greske kulturene, der peppermynte ble brukt som dekor og aroma.

Oppfriskende og kjølende

Peppermynte kan gi en oppfriskende, stimulerende og kjølende følelse – en perfekt duft for arbeidsrommet.

Hva er aromaterapi?

Aromaterapi er en lære med urgamle tradisjoner der eteriske oljer brukes til å styrke velværet vårt. De eteriske oljene kan med fordel brukes som romduft.

Ingredienser 

Mentha Piperita (peppermynte) Oil (EC: 282-015-4)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.

Instruksjoner

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en oppfriskende romduft.

ADVARSEL. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.