Forever Living Products Scandinavia AB

Kvalitet, miljø og ansvar

I vår virksomhet anstrenger vi oss for å verne om miljøet og gjøre så lite miljøavtrykk som mulig. Derfor dyrkes all vår Aloe vera  med vekselbruk for ikke å utarme jorden.

Vi etterstreber at alle Forevers medarbeidere skal ha det bra og at vi skal gi våre forhandlere og sluttkunder tilgang til produkter av høyeste kvalitet.
Vi er meget stolte over at Forever er ett av de få selskapene i USA som er sertifisert for både kvalitet og miljø i henhold til den internasjonale standarden ISO 9001 og 14001, samt OHSAS 18001, som omhandler helse og sikkerhet i arbeidsmiljøet.

For å gi tilbake en del av Forever-ånden til samfunnet, arbeider vi aktivt med forskjellige hjelpeorganisasjoner og bidrar også til humanitære prosjekter gjennom Forever Giving. Les mer på www.forever-giving.org.

Begge Forevers fabrikker, Aloe Vera of America og Forever Nutraceuticals, følger GMP (Good Manufacturing Practice). GMP er et regelverk som benyttes ved produksjon og pakking av blant annet legemiddel, næringsmiddel og helsekost for å oppnå høyest mulig kvalitet på produktene.

 

Kontorets miljøarbeid

Også her på Forevers skandinaviske hovedkontor ser vi miljøarbeid som en viktig del av virksomheten vår. Vi arbeider kontinuerlig for at miljøavtrykket vårt skal være så lite som mulig, blant annet ved å:

 • Følge de lover og krav som gjelder for vår virksomhet.
   
 • Effektivisere resursbruken når det gjelder transporter og energi.
   
 • Stille krav og påvirke samarbeidspartnere, samt først og fremst å velge leverandører av produkter og tjenester som arbeider aktivt med miljø- og etikkspørsmål.
   
 • Fortløpende øke kunnskapen og heve bevisstheten rundt miljøspørsmål, både internt i foretaket og i samarbeid med forhandlerne våre.
   
 • Diskutere og veie inn miljøaspekter i våre arbeidsoppgaver.


Og miljøarbeidet vårt har gitt resultat. Vi har vært miljøsertifiserte her på kontoret siden 2009, noe vi selvsagt er svært stolte over.
 

Miljøpolicy

 

 

AAA = høyeste kredittverdighet 

Forever Scandinavia har vært sertifisert med høyeste kredittverdighet AAA i over ti år. Det er vi selvfølgelig stolte og glade over. En AAA-rating viser at foretaket er veletablert og har en jevn og positiv utvikling. Forever oppfyller kravene for AAA med god margin.