Forever Living Products Scandinavia AB

Vårt salg

 

Direktesalg

Direktesalg er alltid personlig og foregår aldri i butikk. Kunder og forhandler møtes i stedet i hjemmemiljø,
på arbeidsstedet eller i andre sammenhenger. Kontakt skjer også per telefon eller e-post og hjemmesider.

Direktesalg sysselsetter mer enn 100 000 direkteselgere i Sverige. Omtrent 70 % kommer fra en av de
ca. 40 medlemsbedriftene i Direkthandelns Förening. Bedriftene jobber med mange forskjellige typer produkter,
for eksempel kosmetikk, helsepreparater, husholdningsprodukter, klær, bøker og telefonabonnement.
Bransjen omsetter for nærmere tre milliarder svenske kroner årlig, og de siste fem årene har den årlige veksten
vært i gjennomsnitt 20 %.

Direktesalgsforbundet