Forever Living Products Scandinavia AB

Vår Aloe vera

Vår Aloe vera-gel er et resultat av et grundig kvalitetsarbeid, som begynner med at de ferske bladene gjennomgår en grundig renseprosess bare et par timer etter høsting, der de skylles flere ganger i kaldt vann og deretter vaskes med høytrykk. Så fjernes rusk og rask, og bladene inspiseres for å sikre at de ikke er skadet. Vår Aloe vera-gel består alltid bare av indrefileten, som kommer fra plantens indre, der den er godt beskyttet mot ytre påvirkning. Den rene geleen samles opp og skallrester fjernes for hånd. Deretter går geleen gjennom en patentert stabiliseringsprosess som beskytter den mot oksidering. Blad- og skallrester havner i komposten og blir en del av det naturlige kretsløpet.

For å være sikker på at vi alltid har et trygt produkt, gjennomgår geleen både laboratorietester og analyser før den kan inngå som ingrediens i våre drikker og andre produkter.