Arbeide etisk

Vi har retningslinjer og policyer som styrer måten man rekrutterer på, hvordan man viser og selger produkter, og hvordan man markedsfører Forever og virksomheten sin.

Forever og forretningsetikk

I en seriøs virksomhet skal det være lett å gjøre ting på riktig måte. Forever har tydelige regler for hva en forhandler kan og ikke kan gjøre. Vi har retningslinjer og policyer som styrer måten man rekrutterer på, hvordan man viser og selger produkter, og hvordan man markedsfører Forever og virksomheten sin. Det er en trygghet både for de cirka 25 000 forhandlerne våre i Skandinavia og for kundene våre.


Hva gjelder?
Forever følger alltid de lovene og reglene som gjelder på markedene der vi driver virksomhet, og vi oppfordrer våre selvstendige forhandlere til å gjøre det samme.

Følgende gjelder for markedsføring av produktene våre:
Markedsføringen skal aldri være villedende
Uavhengig forskning ligger bak det vi sier om produktene
Alle våre helse- og ernæringspåstander er verifiserte av EFSA*

Forevers forretningsmodell kalles Network Marketing. Noen blander dette med pyramidespill. I vår FAQ forklarer vi begrepene. 

* Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

 

Compliance

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at reglene følges. De aller fleste ønsker å arbeide etisk og i henhold til lover og forordninger. Som regel skyldes overtredelser at man har misforstått eller ikke kjenner til den aktuelle regelen. Vårt Compliance-system har derfor som fremste oppgave å informere, støtte og lære opp forhandlerne våre. Ved behov kan vi sette inn tiltak hvis forhandleren ikke korrigerer forbudte handlinger etter å ha fått en formaning. Dette systemet er effektivt og minimerer antallet overtredelser som skjer i Skandinavia.

Vårt Compliance-system har som fremste oppgave å informere, støtte og lære opp forhandlerne våre.